ABDESTSIZ NÖBET TUTMAM

Sultan Ikinci Abdülhamid Han zamanında, Sarayda gece gündüz nöbet tutan hassa askerleri vardı. Bu nöbetçilerin geleneksel olarak geceleyin bir seslenisleri yankılanırdı etrafta:

_ Kim o?

_ Kim var orada?..

Hiç kimse yoktur ama onlar sanki birilerini görüyormuş gibi, belli aralıklarla hep seslenirlermis…
Böylece devamlı uyanık durduklarını ve vazife başında olduklarını duyururlarmış. Bir gece, yine nöbet yerinden sesler duyar Padişah:

_Kim o?

_Kim var orada?…

Aradan bir saat geçmesine rağmen, yine aynı ses bağırır.

_Kim o?

_Kim var orada?…

Padişahın dikkatini çeker. Bu ses, bir saat geçtiği hâlde değişmemiştir. Hâlbuki her saat başı nöbetçi değişmelidir. Bir müddet bekler ve tekrar sese dikkat kesilir. Hayret, ses önceki sestir. Nöbetçi niçin değişmemiştir? Sultan Abdülhamit Han, hemen ilgilileri çağırtır ve durumu öğrenmek istediğini söyler. Çünkü kendisine karşı düzenlenmiş müthiş bir bombalı suikastan kil payı kurtulmuştur. Ve bu olay daha çok yenidir. Acaba yine bir Ermeni oyunumu tezgâhlaniyor?

Biraz sonra saatinde değişmeyen Nöbetçi, Padişahın huzurundadır. Heyecan ve korku ile yüzü yerde beklenmektedir. Padişah sorar-

_Sen kaç saattir nöbettesin?

__Bibuçuk saate yaklaştı, Hünkârim.

_ Niçin saat başında vazifeni devrrtmedin?

_Hünkarım benden sonraki arkadaş rica etti, onun yerine de nöbet tutuyorum.

_Niçin? Neden usulü çiğniyorsun?

O yiğit Mehmetçik utançla indirir mübarek başını, Ürkekliği iyice attar, söylemek istemez. Fakat Padişahın ısrarı üzerine şöyle konuşur-

_Padisahim, benden sonraki nöbetçi ihtilâm olmuş. “Ben bu hâlde iken Halife-i Muslimin”in korumasında vazife alamam. N”olur, sen benim yerime de nöbet tut , sonrada ben senin yerine tutarım” dedi. Bende kabul ettim.

Mehmetçiğin bu inceliği Sultan Abdülhamit Han’in çok hoşuna gider. Sabahleyin hemen gusulsuz nöbet tutmayan askeri huzuruna getirtir. Geceki davranışindan duydugu memnuniyetini ifâde eder…

You may also like...