Abdülhamit Han’ın Petrol Haritası Gerçek mi Neden Rafa Kaldırıldı

Petrol bilindiği üzere dünyanın en önemli Enerji kaynaklarından biridir ve özellikle 1800 lü yıllarda motorun icadı ile birlikte önemi iyice artmış ve dış güçler, dünya ekonomisi Petrol üzerine kurulmaya başlanmıştır. Son günlerde Abdülhamit Han’ın petrol haritası bölgede yaşanan olaylar nedeniyle arka planı düşünüldüğünde tekrar gündeme gelmiştir.

O dönem Osmanlı, bu alanda araştırmalar yapmış bu araştırmalar her ne hikmetse rafa kaldırılmıştır.

1800 lü yılların son çeyreğinden Abdülhamid Han, Osmanlı toprakları içerisinde bulunan ve bugün dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Irak’ta, Güneydoğu’da yurtdışından getirttiği Jeofizik mühendisleri ve de kendi görevlerine çeşitli çalışmalar ve analizler yaptırmış, tam 65 noktada Petrol rezervinin bulunduğu bir harita ile bu çalışma belgelenmiştir.

Zamanında rafa kalsan bu projeyi 2002 yılında bir Alman Tarihçi başkanlığındaki heyet 15. Türk konferansında gündeme getirilmiş ve ardından Türkler tarafından çalışmalar hızlanmıştır.

Özellikle Güneydoğu’da bulunan harita noktaları önemli petrol rezervi olarak işaretlenmiş, Hatta Siirt Eruh’ta Abdülhamit Han’ın petrol haritasından yola çıkılarak 2014 yılında yapılan Petrol aramasında haritanın belirttiği yerde çok büyük bir petrol rezervi bulunmuş ve buradan yola çıkan dönemi Siirt Valisi, Abdülhamit Han’ın petrol haritasının Kesinlikle doğru olduğunu ifade etmiştir.

Abdülhamid Han’a dönemin fizikçileri tarafından 1902 yılında sunulan ve harita ile petrol çıkarma çalışması yaptırılmak istenmiş ancak Mühendisler, bu çıkarılacak petrolün harcanan masrafı kurtarmayacağını düşündüklerini söylemiştir. Bunun üzerine Abdülhamit Han kendi özel bütçesinden bu hizmetin karşılanması için talimat verdiği rivayet edilse de proje bilinmeyen bir nedenle rafa kaldırılmıştır.

Projede özellikle Musul ve Kerkük de çok yüksek değerli petrolün bulunduğu haritada gösterilmiş ve bugünkü kaynaklan da haritayı doğrulamaktadır.

Haritanın belirttiği noktaların Aslında kasten dış güçler tarafından yanlış gösterildiği ve bilerek hatalı tespitler yapıldığı iddia edilse de bir kısım tarihçi bu haritadan yola çıkılarak bugün özellikle Irak’ta Petrol aramaları yapılmaktadır.

Bir kısım tarihçi, haritanın doğruluğundan şüphe ederken, bi çok uzman ise haritanın çok net bir tespitte bulunduğu ve dış güçlerin bu yüksek rezervin değerlendirilmesine engellediğini öne sürülmektedir. Haritada 14 kadar nokta bugün sınırlarımız içerisinde kalmaktadır. Abdülhamit Han’ın Petrol haritasından yola çıkarak bölgemizde ve haritanın işaretlendiği yerlerde dönen oyunlar göz önüne alındığında ne kadar büyük bir oyunun sahnelendiği gözler önüne sermektedir.

You may also like...