ADAM

ADAM:
Ayasofya Câmii’nin yanında kendi adına bir medresesi bulunan Câfer Ağa, ahbaplarını evine dâvet etmek için uşağını birine yollamış…Uşak adamın evine varmış, kapıyı sür’atle çalarak. “Kalk, kalk; hemen toparlan…

Ağa seni istiyor!” şeklinde kaba davranışlarda bulunmuş, Adam:

— Ağanın bana gönderecek bir adamı yok muydu ki, senin gibi bir eşeği yolladı? deyince, uşak cevabı yapıştırmış:

— Câfer Ağa diğer adamlarını öteki “adamlara” gönderdi. Beni de “sana” yolladı!

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.