Amerika Osmanlı’yı mı Örnek Alıyor

Amerika Birleşik Devletleri için bugün dünyanın en önemli süper gücü olduğu söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri farklı kültürel altyapısıyla, böyle bir süper güç olmasını, kurduğu devletin köklerini, Osmanlıya benzetmesi ve onu örnek alması sayesinde olduğu konusunda bugün çoğu tarihçileri hemfikirdir.

Amerika Birleşik Devletleri aynı Osmanlı gibi farklı etnik kültürel topluluklardan oluşmuş karma bir devlettir. Bu kadar farklı kültür ve ırkı bir arada tutmanın çözümünü Osmanlı’dan almıştır denilebilir. Bugün Amerika’da pek çok milletten insan hoşgörü içerisinde yaşamakta ya da öyle görülmektedir. Osmanlı Devletinde bu bugünkü Amerika ile kıyaslanamayacak derecede, daha büyük bir hoşgörü ile tüm dinlerden ve milletlerden bir araya gelen insanlar rahat bir şekilde yaşıyordu. Arada ırk ayrımı olmuyordu.

Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde Osmanlıyı örnek alarak, koyduğu yasalar ve oluşturduğu toplum bilinciyle, Osmanlıyı bu noktada taklit ettiği bir gerçektir. Amerika Birleşik Devletleri’ nde en önemli faktör devlet faktörüdür, yani kimse kendisini Amerika’nın üstünde görmemektedir. Osmanlı’da da bu böyleydi, herkes ümmet ve imparatorluk adına Osmanlı Devleti’ne faydalı olmak için çalışmıştır.

Örneklere bakarsak Amerika Birleşik Devletleri’ nde bugün Yaklaşık 700 bin civarı yabancı öğrenci bulunmaktadır. Sürekli beyin göçünün yaşandığı Amerika, bugün beyin gücü sayesinde oluşturduğu teknoloji sayesinde en önde gelen ülkelerden biri olmuştur.

Peki bu sistemi nereden aldı dersiniz Osmanlı döneminde ise o dönem en önemli güç faktörü askeri birlik ve savaş kabiliyeti olduğundan, Osmanlı Devleti fethettiği topraklardan ve yabancı ülkelerden devşirme yoluyla gençleri bünyesinde toplayarak, devşirme sistemi içerisinde kendi askeri birliklerini oluşturmuştur. Amerika’ da farklı ülkelerden okumak için gelen gençlerin oluşturduğu beyin gücünü teknoloji alanında kullanması, bir nevi Osmanlı’dan taklit ettiği bir başka önemli faktördür.

Amerika’ nın bu gün kullandığı eyalet sisteminin Osmanlı imparatorluğu’na benzemesi, kanunlarından esinlenilmesi, Amerika’ nın bağımsızlığında Osmanlı’nın büyük katkıları, ilk Amerikan başkanlarından Andrew Jackson’ nun, 2. Mahmut ile uzun mektuplaşmaları ve fikir alması, Amerika’ nın bugünkü süper güç haline Osmanlı sayesinde geldiği ve onu örnek alarak geliştirdiği sistemle ülkeyi idare etmesi, bugün pek çok kesim tarafından dillendirilmektedir.

Tabii Amerika Birleşik Devletleri’ nin Osmanlı İmparatorluğu kadar başarılı olmadığı ortadadır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Dış İlişkiler de Amerika’ ya nazaran terörize etme, farklı devletlerdeki iç hesaplaşmalar da nifak tohumları sokma gibi çaba içerisine girmemiş, iç işlerinde ise kendi ülkesinde ırkçılık gibi kavramları ön planda tutarak, halkı hoşgörüden uzaklaştırıp çıkar çatışmaları içine girmemiş ve maddiyata dayalı bir devlet millet yapısı oluşturması gibi nedenlerden dolayı Osmanlı’ dan çoğu noktada ayrılmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Bulgar Prof Dinkov Amerika ve AB, Osmanlı’nın kuruluş felsefesini kullanıyor şeklinde bir açıklamada bulunmuştur

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.