Amerika’yı Haraca Bağlayan Tek Devlet Osmanlı İmparatorluğu

Bize Unutturulmaya çalışılan tarihimiz içerisinde, dünyaya kafa tutan ve damga vuran bir çok olaylar mevcuttur. Bunun en önemli örneklerinden biri gerileme ve duraklama dönemi olarak gösterilen 18. yüzyılda Osmanlı Devletinin bugün dünyanın en güçlü devleti olarak görülen Amerika’ yı haraca bağlaması hadisesidir.

Amerika’ nın kurulduğu tarihten sonra yaklaşık 18.Yüzyılda, özellikle Akdeniz’ de ki ticaret yollarının çok aktif hale gelmesiyle, Amerika buradaki pazara göz dikmiş, bölgeye Ticaret gemilerini yollamaya karar vermesiyle, ekonomisine gelir sağlamak için gemilerini Akdeniz de gezdirmeye başlar. Ancak Amerika’nın hesaba katmadığı bir şey Akdeniz’ in Türk gölü olduğudur.

Osmanlı Akdeniz’in Efendisi 1790′ lı yıllarda Fransa, Akdeniz’de ticaret yapmak için Osmanlı Devletine yıllık vergi vermekte, İngiltere’ de bu vergiyi aynı şekilde ödemekteydi. Yani o dönem dünyanın 2 büyük süper gücü Akdeniz’de rahatça dolaşabilmek için Osmanlı Devletinden izin istemek zorundaydı. Çünkü Osmanlı Devletinin özellikle Cezayir Beylerbeyi çok aktif konumda bulunduğundan, Türk korsanlarından izinsiz Akdeniz’de hiçbir gemi gezemiyordu.

Amerika yeni kurulduğundan bunlardan bi haber olarak bölgeye gelmiş ve ilk etapta Osmanlı korsanlar tarafından gemileri esir alınmıştır.

Amerika Haraca Bağlanıyor

Osmanlı tarafından ele geçirilen İlk Amerikan gemisi 1785 yılında Boston limanına bağlı Maria isimli gemi olmuştur. Osmanlı’ nın özellikle 1793 yılında 11 Amerikan gemisini ele geçilmesiyle, durumun vahametinin farkına varan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Başkan George Washington’ na bir miktar altın ödeneği vererek, güçlü donanma kurulmasını ve Akdeniz’de bulunan Amerikan güvenliğinin sağlanması için yetki verir. Bu da güçlü Amerikan donanmasının kurulmasının ilk aşaması olmuştur ve Amerika bunu Osmanlı Devletine borçludur.

Her ne kadar Amerikan savaş gemileri Akdeniz’ de bulunsa da özellikle Trablus ta bulunan, Cezayirli Hasan Paşa’ nın aktif faaliyetleriyle birlikte Amerikan gemilerini dize getirmesiyle, Amerika çıkmaza girmiş ve Osmanlı Devletiyle anlaşma imzalama yoluna girmiştir. Sonunda Amerikan gemilerinin Osmanlı korsanlarına karşı sürekli kaybetmesi üzerine Amerika, Osmanlı Devletine yıllık vergi vermek zorunda kalmıştır.

Dostluk Anlaşması : Amerikan Tarihinde ki İlk ve Tek Yabancı Dilde ki Antlaşma

Amerika ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Dostluk Anlaşması 22 maddeden oluşmuş ve Amerikan tarihinde ilk defa yabancı dilde imzalanan anlaşma olmuştur. Osmanlı Türkçesi ile imzalanan Dostluk Anlaşması neticesinde Amerika yılda 12000 Cezayir altını vermeyi ve Cezayir’ de bulunan Amerikan esirlerine karşılık 642.500 dolar vermeyi kabul etmiştir. Bu anlaşma Amerika tarihinde iki önemli noktadır. Çünkü Amerika tarihinde ilk ve tek defa olmak üzere, yabancı bir devlete haraç vermeyi kabul etmiş ve yine defa Yabancı dilde yani Osmanlı Türkçesi ile anlaşma imzalanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez yabancı bir ülkeye, yani Osmanlı İmparatorluğunca haraca bağlanmıştır.

Amerika, 1795 yılından itibaren yaklaşık 17 yıl boyunca, Osmanlı Devletine haraç vermeye devam etmiştir. Bu da Osmanlı İmparatorluğunun 18. yüzyılda Akdeniz’de ne kadar aktif olduğunu ve dünyanın en egemen güçlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.