BU KADAR DİLENCİYE PARA YETİŞTİRMEK KÂBİL Mİ?

Sultan I. Abdülhamid’in Sadrazamlarından Koca Râgıb Mehmed Paşa Mısır vâlisi tâyin edilip Bulak’a vardığında, merâsimle karşılandığı sırada, yolunun üzerine sayısız dilenci sıralanmış.

Paşa bunları görünce vazifelilere sormuş:— Bunlar, saraya varıncaya kadar böyle kesret üzere midir (kalabalık mıdır)?

— Belî (evet). Eslâfınız (sizden öncekiler) zamanında dahi bunlar böyle dizilirler, iki taraftan beşer-onar adam bunlara sadaka verirdi.Paşa hayret içinde çıkışmış:

— Bunca dilenciye akçe yetiştirmek ne kâbil? Eğer bunlara sadaka vermek lâzım gelir ise, saraya varınca biz de sadakaya muhtaç olup, üst başlarında durmamız iktiza eder

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.