Category: Genel

0

Akşener’in ‘iç savaş’ tehdidi!

İyi parti genel başkanı Meral Akşener “iç savaş” tehdidinde bulundu! Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararname de yer alan düzenlemeye tepki gösterdi. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile ‘darbe...

0

Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı’nın Medine Kahramanı Fahrettin Paşa ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanına yapmış olduğu yakışıksız, densiz saldırıyı şiddetle reddediyoruz ve kınıyoruz; sahibinin sesi olduğunu biliyoruz!.. Kimdir? Fahreddin Paşa: Asıl adı Ömer Fahrettin...

DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR 0

DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR

Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın isyanı büyüyünce Sultan II. Mahmud çaresiz kaldı. Hatta Mehmed Ali Paşa ordusu Kütahya yakınlarına kadar ilerledi. II. Mahmud Han, İngiliz ve Fransızlardan ardım istedi ise de onlar bunu...

0

ÇAPANOĞLU GİBİ ARKAN VAR

Sultan II. Mahmud devrinde hakimiyetlerine son verilen Anadolu’nun meşhur derebeyi sülalelerinden biri de Yozgat’taki Çapanoğullarıydı. Bunlardan Çapanoğlu Süleyman Bey, diğer derebeylerin aksine merhametli ve zayıfları koruyan bir beydi. Bir gün, zayıflıktan iskeleti çıkmış bir...

SEN KİM, BU EVİ YAPMAK KİM 0

SEN KİM, BU EVİ YAPMAK KİM

Zaman zaman tebdil-i kıyafet yaparak halkın arasına karışan Sultan II. Mahmud’un yolu, bir gün bir köye düşer. Burada tatlı dilli bir ihtiyara rastlar. Bununla ahbablığı epeyce ilerlettik ten sonra adama, İstanbul’a gelirse “Mahmud Ağa”...

0

BEN NASIL BİRİ İKİ EYLEDİMSE

Sultan Abdüllmecid zamanında 1853-1856 Kırım harbi sırasında Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu Tuna boylarına sevk edilmişti. Bu orduda buluna Koca Halil ismindeki bir topçu neferi, rus tabyalarını döğmüş ve onları geri çekilmeye...

BU ASLAN İSTİRAHAT ETSİN 0

BU ASLAN İSTİRAHAT ETSİN

1762 yılında Prusya kralı II. Frederik, Fransa, Avusturya ve Rusya ile harp halindeydi. Frederik, Osmanlı devletinden yardım istedi. Sadrazam Ragıb Paşa, yardım etmeğe niyetli değildi. Devrin padişahı III. Mustafa, Ragıb Paşa’ya kızarak: “Bre Lala,...

ASTAZE 0

ASTAZE

Osmanlı ordusu sefer halinde iken, ekili araziye zarar vermemeye azami dikkat gösterir, düşman topraklarında bile buna itina ederdi.Kanuni Sultan Süleyman devri. Osmanlı ordusu Sadrazam İbrahim Paşa kumandasında Avusturya üzerine sefere çıkmıştı. Düşman topraklarında ilerliyorlardı....

TAVSİYE ETMEM MAJESTE 0

TAVSİYE ETMEM MAJESTE

Fransa İmparatoru III. Napolyon, sarayda verilen bir baloda Osmanlı sefir Ahmed Vefik Paşa’nın yanına yaklaşmış, o vakitler bir vilayetimiz olan Beyrut’a sözü getirerek: -Şu anda Beyrut’u işgal etmek üzere bir tümen Fransız askeri yola...

İPEK TÜCCARLARI 0

İPEK TÜCCARLARI

Bir gün Yavuz Sultan Selim Edirne’ye giderken, onu uğurlayan kafile arasında Şeyhül islam Ali Cemali Efendi de vardı. Dönüşte 400 kişi lik bir grup insanın elleri bağlı olduğu halde bir yere götürüldüğünü gördü. Nereye...