CİNÂSI TÂM

CİNÂS-I TÂM :
Vaktiyle ticârî izin kâğıdını kaybeden bir denizci yeniden çıkartmak için ilgili merciye mürâcaat etmiş. Me’mur sormuş:

—Adın ne?

—Kara Ali.

—Memleketin?

—Karabiga.

—Nereden geliyorsun?

—Karadeniz’den.

—Yükün?

—Kara boya.

—Nereye gideceksin?

–Karamürsel’e.

—Dönüşte uğrayacak mısın?

—Hayır. Orada gemiyi karaya çekeceğim

—Eee?…

—İş ortağım Karaman’dan Karadağoğlu Kara Mustafa’yla buluştuktan sonra kararlaştırdığımız üzre gemiyi ona havâle edeceğim ve karadan Mekke-i Mükerreme’ye Kara örtülü Beytullah’a yüz sürmeye gideceğim.

—İnşâllah oradan yüz aklığıyla dönersin!

—Orasını kara toprağa gömüldükten sonra kararımızı verecek olan bilir. Memur artık dayanamamış ve;

—Zift mi kesildin be adam, demiş

You may also like...