Hayırlı Ümmet

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Siz, insanlığın (iyiliği) için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emrede, kötülükten sakındırırsınız…” (Âl-i İmrân, 110)

 

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Allah katında, kulun şöyle demesinden daha sevimli bir dua yoktur: “Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e umûmî bir rahmet ile merhamet eyle!”” (Ali el-Müttakî, no: 3212, 3702)

 

Hz. Ömer’in torunu olan, İslâm tarihinde beşinci râşid hâlife sayılan Ömer bin Abdülaziz’in gönül dünyasını yansıtan bir hâlini, hanımı Fâtıma şöyle naklediyor:

“Bir gün Ömer bin Abdülaziz’in yanına girdim. Namazgâhında oturmuş, elini alnına dayamış, durmadan ağlıyor, gözyaşları yanaklarını ıslatıyordu. Ona, niçin bu hâlde olduğunu sordum. Bana dedi ki:

“-Ey Fâtıma! Bu ümmetin en ağır yükü benim omuzlarımda. Ümmet içindeki açlar, fakirler, hasta olup da ilaç bulamayanlar, giyecek elbisesi olmayanlar, boynu bükük yetimler, yalnız başına terk edilmiş dul kadınlar, hakkını arayamayan mazlumlar, küfür ve gurbet diyârındaki müslüman esirler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma tâkatinden kesilmiş muhtaç, yaşlılar, âile efrâdı kalabalık olan fakir âile reisleri…

Yakın ve uzak diyarlardaki böyle mümin kardeşlerimi düşündükçe, yükümün altında eziliyorum. Yarın hesap gününde Rabbim bunlar için beni sorguya çekerse, Rasûlullah (sav) bunlar için bana itâb ve serzenişte bulunursa, ben nasıl cevap verceğim?!…” (İbn-i Kesîr, 9/201)

 

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Muahhir: İstediğini geride bırakan, arkaya koyan, hikmeti gereği tehir edilmesi gerekenleri erteleyen demektir.

 

Kısa Günün Kârı

Ümmetin derdiyle dertlenen, onların huzur ve saâdeti için kendi huzurunu terk eden fedâkâr gönüllerle, müstesnâ bir faziletler medeniyeti inşâ edildi. O medeniyette zenginler, zekât verecek fakir bulamadıklar. Zira onlar, “komşusu açken tok yatamayan” hayır ümmet idiler.

 

Lügatçe

umûmî: Genel.
diyâr: 
Ülke, topraklar, yerler, memleket.
tâkat: 
Güç, kuvvet, iktidar, erk.

You may also like...

WhatsApp
RSS
Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share