KANAAT, AMA NEDEN SONRA?

KANAAT, AMA NEDEN SONRA? :
Adamın biri Sadrazam Koca Râgıp Paşa’ya bir arzuhal vermiş; fakirliğinden bahisle, ihsanda bulunmasını istemişti. Râgıp Paşa, arzuhalin altına;
“el-Kanâatü kenzün, lâ yefnâ: (Kanaat tükenmez bir hazînedir)” ibaresini yazarak, adama geri verdi. Arzuhalin sahibi, âlim ve nüktedân biriydi.

O da ibârenin altına; “Bâ’de’l-ekli ve’ş-şürbi ve’s-süknâ: (Yeme, içme ve barınaktan sonra)” cümlesini yazıp arzuhali Râgıp Paşa’ya tekrar takdim etti.

Paşa, adamın bu hakîmâne ve nüktedân hâlini takdir ederek, isteğinin yerine getirilmesi için emir verdi

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.