Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa’ya Verdiği Tarihi Ayar Dans Mektubu

Bugün, ülkemizin neredeyse her yerinde, çeşitli dans yarışmalarını yapıldığı ve her çeşit dansın sergilendiğini göz önüne alırsak, bundan Yüzyıllar önce Kanuni Döneminde, Sultan Süleyman’ nın Fransa’ ya tarihi bir ayar vermesi ile sonlanan “dans etmenin sürmesi halinde ülkeyi işgal edeceğini” belirten bir mektup yazması sonucu Fransa’ da dans 100 Yıl yasaklanmıştır.

Daha öncesine baktığımızda, Fransa Kralı Fransuva, dönemin Roma imparatoru Şarlken’ e esir düştüğünde, kendini kurtarması için dönemin en güçlü devleti, Osmanlı İmparatorluğu’ na bir mektup yazarak yardım etmesini istemiştir. Gönderilen mektup karşısında, Kanuni Sultan Süleyman ise Fransa Kralı Fransuva’ ya rahat olmasını ve kendisini kurtaracağını belirten cevap yazmış ve Kanuni Şarken’e rest çekerek Fransuva’ yı serbest bırakmasını emretmiştir.

Tabii ki Şarken onu dinlememiş ancak Osmanlı Devleti, Mohaç Meydan muharebesinde, Macarları ve Romalıları yenilgiye uğratarak bu sorunu kökünden çözmüştür. Ardından Fransuva serbest kalmış ve idare ettiği Fransa imparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu yakın bir dostluğa girişmiştir.

Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman Fransa’ da bugünkü tabirle dans edildiğinin öğrenmesi üzerine, aralarındaki dostluktan dolayı, kendi ülkesini de etkileyeceği düşüncesi ile oldukça rahatsız olmuştur. Bu nedenle, Fransa kralı Fransuva’ ya konuyla ilgili bir Emir mektubu yazmış ve bu mektubun ardından, Fransa’da yapılan danslar Yüzyıl boyunca yasaklanmıştır.

Mektubun Tam Metni :
” Ey Fransa Kralı Fransuva! Sefir-i Kebirimden aldığım mazhara göre malumatım oldu ki, memleketinde dans namında Ala Mele-İnnas Fuhşiyyat ve Lubiyat yapıyormuşsun. İş bu Name-i Humayunumun eline vusulünden itibaren bu mel’anet rezalete son vermediğin takdirde, Ordu-yu Humayunumla gelip seni kahretmeye muktedir olurum.”

Günümüz Türkçesi : “ Ey Fransa Kralı Fransuva! Ben ki, kırk sekiz krallığın hakanı Kanuni Sultan Süleyman Han’ım. Sefirimden aldığım rapora göre, memleketinizde dans adı altında kadın erkek birbirine sarılmak suretiyle insanlar arasında oyun oynanmakta olduğunu işitmiş bulunmaktayım.

Hem hudut olmaklığımız dolayısıyle, iş bu rezaletin memleketime de sirayeti ihtimali müvacehesinde Name-i Hümayunum elinize ulaştığından itibaren derhal son verilmediği takdirde, bizzat Ordu-yu Hümayunumla gelip men’e muktedirim!..”
Kaynak: Joseph von Hammer, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 10 cilt, Sabah Gazetesi C3 shf 29

Kanuni Sultan Süleyman’ nın Fransa Kralı Fransuva’ ya gönderdiği, bu mektup gösteriyor ki Osmanlı İmparatorluğu dönemin en güçlü devleti idi.

Bugün Fransa’ nın ve Avrupa Birliği’ nin bize yaptığı küstahlıkları düşünürsek, Fransa’ nın aslında bu seviyeye gelmesindeki asıl temelin, Osmanlı Devletine borçlu olduğu gerçeğini tarih bize gösteriyor. Dönemin Fransası, Osmanlı İmparatorluğu’ nun bir vilayeti gibi görülürken, bugün ise tam tersi bir durum sergilenmeye çalışılmaktadır. Bu da bize Nereden Nereye dedirtiyor.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.