Kösem Sultan Kimdir

Kösem Sultan Osmanlı devleti’nde 4. Murad’in annesi olup Osmanlı tarihine etkisi sebebiyle tarihin önemli kişileri arasında geçmiştir.

Kösem Sultan kimi tarihçilere göre Moralı bir kadın, kimilerine göre ortadoks bir rahibin kızıdır.

Kösem sultan asıl adı Anastasya olup kısa zamanda sarayda 1. Ahmet’in dikkatini çekmiş ve saltanata 28 yaşında girmiştir. 1. Ahmet’ten 6 çocuğu olan Kösem sultan güzelliği, zarafeti, ihtirasıyla adından söz ettirmiştir.

Osmanlı’da padişah Ahmet’in ölümüne kadar Kösem sultan saltanata ve devlet yönetimine pek karışmamış, sessiz kalmış, ancak kocasının ölümünden sonra oğlu 4. Murat’ın tahta geçmesinin ardından 14 yaşında oğlu tahta geçince onun içinde devlet yönetimi şansı doğmuştur.
Kösem sultan 4. Murad’ı himayesinde yetiştirmiş ve sürekli ona akıl vermiştir. 4. Murat artık kendi vasfını padişahlık vasfını alana kadar sürekli annesinin himayesinde sarayda yönetim sergilemiştir.

4. Murat yönetimi ile Osmanlı çok disiplinli bir devir geçirmiştir. 4. Murad çok güçlü bir kişi olarak tasfir edilir hem fiziksel hem zihinsel. Kösem sultan söylendiği üzere diğer oğlu ibrahim’in kardeş katlinin önüne geçmiş ve Murad’ın onu taht için öldürmesine mani olmuştur. Oğlu İbrahim için aciz ve taht için yetersiz olarak göstermiş, bu nedenle onu korumuştur. Ancak diğer çocukları olan Kasım ve Süleyman’ın katlinın önüne geçememiştir.

Dördüncü murat vefat edince sıra İbrahim’e gelmiştir. Ancak Sehzade İbrahim öldürülme korkusuyla oldukça içine kapanmış ve akli dengesi biraz yitirmiş şekildeydi. Nedeni ergenliği boyunca sürekli taht için öldürülme korkusu yaşamasıydı. Bu durumda Kösem sultan devreye girdi ve oğlunun 4. Murad’ın öldüğünü, sıranın İbrahim de olduğunu, odasından çıkmayan İbrahim’e bizzat kendi odaya girerek söylemiştir. Şehzade ibrahim öyle korkmuştur ki hala tahtta gözü olmadığını söylemiştir. 4. Murad’ın cenazesi kendisine gösterilmezse rağmen şehzade İbrahim, bunun bir oyun olduğunu düşünmüş ve gözünün tahta olmadığını söylemiştir.

Tabii ki ihtiraslı ve saltanat düşkünü olan annesi Kösem sultan sonunda şehzade İbrahim’i ikna etmiş, tahta geçmesini sağlamıştır. Ancak ortada bir yönetim boşluğu doğmuştur. Veziriazamlar, yeniçeriler, kapıkulu askerleri herkes bir yandan bu boşluğu kendi lehlerine çevirmeye çalıştığı esnada Kösem sultan, arka planda tüm zorluklara göğüs germiş ve yönetim zaafının yaşanmaması için mücadele etmiştir.

Kösem sultan oğlu İbrahim’in düzelmesi için pek çok hocaya ve alime göstermiş, sonunda ona bir cinci hocaya tedavi ettirmiştir ve bu tedavi sonunda gerçekten İbrahim’in düzeldiği söylenir. Ardından o hoca için Osmanlı’da saray da pek çok imkan sağlanmıştır ve hocanın ünü artmıştır.

Zamanla annesi Kösem sultan, padişah İbrahim söz geçirememeye başlamış ve ardından onu sakinleştirmek için saraya cariyeler almıştır. Zamanla bu kadınlar ortalığı karıştırma başlamış ve iç çekişmeler yaşanmıştır. Hatta Şeker hatun adındaki bir cariye Kösem sultan tarafından feci şekilde dövülmüştür.

Sonunda İbrahim annesini sürgüne göndermiş ve onu bir sarayı Florya’da sürgün etmiştir. Oğluna söz geçiremeyen, oğlundan darbe yiyen ve iktidar hasretiyle yanıp tutuşan Kösem sultan arka planda sadrazamları ve kendine yakın kişileri örgütleyip, padişahın tahttan indirilmesi için planlar yapmış ve ardından çıkan olaylarda yeniçeriler ayaklanmış ve padişah İbrahim’i kadın düşkünü ve deli olduğu suçlamalarıyla hapsedip daha sonra idam etmişlerdir.

Bu durumu halk çok üzülmüştür. Çünkü padişah İbrahim, halkın dertlerini dinleyen ve dini imanı çok kuvvetli bir padişah olduğu için halk onu bağrına basmıştır.

Padişah İbrahim’den sonra tahta 7 yaşındaki şehzade Mehmet’e geçmiş, daha sonra Kösem sultan şehzade Mehmet’in annesi Valide Turhan Sultan ile uğraşmıştır.

Bu iki kadın arasında yaşanan sürtüşmeler devleti zaafa düşünmüş ve Anadolu’da isyanlar çıkmıştır. Sonunda Kösem sultan yine bir karışıklık çıkarma niyetinde ocağı kendine çekme plan hareketleri içindeyken, planları ve tertipleri fark edilmiş ve en sonunda sarayın içinde kaçarken yakalanıp öldürülmüştür.

Kösem Sultan öldükten sonra kocası birinci Ahmet’in türbesine defnedilmiştir. Kösem sultan hayatı boyunca hırsı ile devlet yönetmiş ve iktidardan kendini alamamış, sürekli iktidarda olmak için uğraşmıştır. İktidarda olmasını da padişahların annesi olması sebebiyle onları yöneterek sağlamıştır.

Kösem sultan hayatı boyunca pek çok Osmanlı padişahından fazla sürede devlet yönetiminde bulunmuş çok ihtiraslı ve güzel bir kadın olarak tarihteki yerini almıştır. Saltanat ve yönetim hırsıyla pek çok plan ve proje de bulunduğu, bunun yanında gönlünün çok zengin olduğu tarihçiler tarafından söylenmektedir.

Öyle ki Kösem sultan tebdili kıyafet giyerek ceza evine gider ve borcundan dolayı yatan mahkumların borcunu ödeyerek özgürlüğe kavuşmasını sağlayan bir kadındır. Cinayet işleyenlere bu iyiliği yapmaz. Ayrıca pek çok eser yaptırmıştır Osmanlı coğrafyasında. Fakir halka sürekli yardım etmiş, Mekke ve Medine, Arap coğrafyası ve kutsal topraklarda fakir halka pek çok yardımda bulunmuştur.

You may also like...