Malkoçoğlu Gerçekten Yaşadı mı

Türk film sektörüne, Cüneyt Arkın’ın Malkoçoğlu karakteriyle giren geçtiğimiz yıllarda muhteşem yüzyıl dizisinde de karakter olan Malkoçoğlu, Osmanlı adına büyük cesaretler sergilemiş ve pek çok Bizanslı öldürerek filmlerde Osmanlı’nın yükselişini sağlamıştır.

Peki gerçekten Malkoçoğlu var mıydı. Evet Malkoçoğlu gerçekten yaşamış bir ailenin adıdır. 1. Murat ve Beyazıt döneminden itibaren Malkoçoğlu ailesi Türk akıncı birliklerine Rumeli seferlerinde hizmet etmiş bir ailedir. Amasya kökenli olan bu cengaver aile yaptığı savaşlar ve cesaretleriyle pekçok padişahın sevgisini kazanmış savaşçı bir ailedir.

Tarihleri Malkoç bey ile başlar. 1. Murat ve Yıldırım Beyazıt han dönemlerinde 1. Kosova savaşı’nda, Niğbolu savaşı’nda birliklere komutanlık etmiş, oğlu Mustafa da aynı şekilde okçu birliklerine bu savaşlarda komuta etmiştir. Çok başarılı işler yapan Malkoç bey ölümünün ardından Bulgaristan’da Malkoç bölgesinde gömülmüş ve türbesi buradadır.

Daha sonra Malkoç oğulları olarak sülalesi devam etmiş, bütün çocukları ve torunları Balkanlarda idari işlerde ve savaşlarda bulunmuş, pek çok bölge de akınlar yapmış, akıncı birliklerine komutanlık yapmışlardır.

En meşhur olduğu bilinen Malkoçoğlu karakterini sahibi diyebileceğimiz, Malkoçoğlu Bali beydir. Malkoçoğlu Balibey Fatih Sultan Mehmet han zamanında sarayda Enderunda yetişmiş, son derece cesur ve akıllı bir askerdir. Osmanlı imparatorluğu adına Balkanlarda seferler düzenlemiş, özellikle Eflak ve Boğdan da artan karışıklıkları bastırmasıyla ve Boğdan Eflak ordularını püskürtüp onları yenmesi ile adından sıkça söz ettirmiştir.

Özellikle 1500 kişilik ordusuyla 10000 kişilik Eflak ordusunu bozguna uğratması, çok sayıda savaş ganimeti kazanması, Avusturya önlerine kadar akınlar düzenlemesi ile kahramanlıkları imparatorluk çapına yayılmış, ve ünü artmıştır.

Malkoçoğlu ailesi daha sonra böyle devam ederek ilerlemiş, sülale olarak sürekli Osmanlı adına akınlar ve savaşlarda bulunmuş yiğit bir ailedir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.