Mohaç Osmanlının Avrupa’ya Ders verdiği Savaş

Bugün Avrupa’da Hitlerin yıldırım ordusu, Napolyon’un devasa orduları, İskender’in seferleri şaşalı bir şekilde anlatılırken 26 ağustos 1526 da Osmanlı ordusu 2 saatten kısa bir süre içerisinde Macaristan kralının ordusunu imha etmiş ve 657 yıllık Macar kralı sona ermiştir.
Bu savaş Osmanlı’nın gerçek gücünü tüm dünyaya göstermiştir koca bir krallığı 2 saatte fet etmesi bugün bile hala hafızaları zorlamaktadır.


Günümüzde çoğumuz savaş oyunları oynayarak zevk almaktadır.Fakat ecdadımız Osmanlı, zamanında 2 saatte alarak bunun gerçeğini oynamıştır. Bu savaşın nedenleri arasında Şarlken hücum etmek isteyen Kanuni Macaristan’dan serbest geçiş hakkı istemiştir.Bunu kabul etmeyen Macaristan üzerine Kahire dönüşü sefer hazırlıkları başlatmış. İbrahim paşa komutasında savaşla başlamıştır.Osmanlı ordusu usta manevralar tuzağa çekme taktiği ile Macar ordusunu merkeze çekmiş ve çevresini kuşatarak toplar yardımıyla büyük bir bozguna uğratmıştır.

Padişah cenk elbisesi giymiş ve beyaz bir at sırtında askerlere ateş teftiş edip daha sonradan Hünkartepesi veya Türk tepesi olarak anılacak Mohaç ovasına tepeden bakan bir yerde pozisyon almıştı.Gezisi sırasında Rumeli sipahi kolordusunun içine girip orada askerlere” hazreti peygamberin ruhu size bakıyor “diye hitap ettiği nakledilir.

Mohaç ovası’nda Osmanlı ordusu ustaca taktikler ve top silahını çok etkin şekilde kullanması sonucu başarılı bir zafer almıştır.

Osmanlı tokadının bu savaşla birlikte literatüre girdi.Savaşın ön saflarında tokatçı birliği denen bir birlik bulunmaktaydı.Bu birlik özel olarak ıslak mermere tokat atmak suretiyle el kaslarını geliştirme yada dayanan özel bir teknik ve sürekli çalışılmaya dayalı usüle verilen addır.Birliğin savaşın ön saflarında düşmanı tokatla öldürdüğü rivayet edilmektedir.

Mohaç bugün bile birçok Macar tarafından tarihi bir dönüm noktası ve kimilerinincede ulusal tramva olarak hatırlanır.Hatta Mohaç savaşı işlerin kötüye gitti durumlarda Macarların birini teselli etmek için kullandıkları bir atasözü ne bile kaynaklık etmiştir yani bu değiş” Mohaç’ta daha fazlasını kaybetmiştik.”

You may also like...