Osmanlı Devleti’nin Gerçek Adı Neydi İmparatorluk mu Devlet mi

Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında Oğuzların Kayı boyuna mensup Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey tarafından kurulmuş ve altı yüz sene Balkanlardan Afrika’ya pek çok alanda geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş, tarihe damga vurmuş Bir imparatorluktur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve atası olan Osmanlı Devleti, tarihimizde Osmanlı İmparatorluğu veyahut Osmanlı devleti şeklinde geçer. Ancak gerçekten Osmanlı İmparatorluğu o devirde de bu isimlerle mi anılıyordu.

Osmanlı Devleti resmiyette adı Devlet-i Âliyye dir. Yani yüce devlet anlamına gelmektedir. Tüm Osmanlıca resmi kaynaklarda devletin adı Devlet-i Âliyye olarak geçmektedir. Sadece Osmanlı’nın son dönemlerinde 19 yüzyılın ikinci yarısından itibaren Devlet-i Âliyye Osmanlı şeklinde geçmektedir.

Imparatorluk sözcüğü genelde batılı kaynaklarda rastlanmış olup, o şekilde dilimize geçmiştir. Osmanlı’nın hüküm sürdüğü Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan dillerinde Osmanlı, imparatorluk olarak geçmektedir. Genel kabul gören İngilizce kaynaklarda da kaynaklarında da aynı şekilde Ottoman Empire olarak söylenmekte olan Osmanlı İmparatorluğu, o dönem resmi yazışmalarda da batılı kaynaklar tarafından Türkiye olarak geçmektedir. Hatta Sevr Antlaşması ve Lozan Antlaşması’nda da Türkiye olarak geçmektedir.

Batılı kaynaklarda yapılan çizimler, haritalar ve anlaşma metinlerinde Türk İmparatorluğu veyahut Türkiye olarak yazılan Osmanlı Devleti genel anlamda Türk İmparatorluğu olarak resmi belgelerde rastlanmıştır.

Devlet-i Âliyye Sözcüğü, Yüce devlet büyük devlet olarak Osmanlı tarihinde geçmesine rağmen genel olarak bizim tarafımızdan Osmanlı İmparatorluğu’nun denmesinin asıl sebebi, Türklerde günlük konuşma hayatında devlet yerine Hanedan ya da idarecinin ismini söylemenin bir gelenek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebepten Osmanlı Devleti yani Devlet-i Aliyye’nin kurucusu Osmangazi olduğu için, Osmanlı devleti şeklinde söylenmeye devam etmiştir. Ancak imparatorluğun ismi resmiyette Devlet-i Aliyye’dir.

Yararlanılan Kaynaklar : Murat Bardakçı

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.