Osmanlı’da Maymunların İdam Edilmesi

17. Yüz Yılda, Osmanlı Devletinde yaşanan bir olay, tarih sayfalarına garip ilginç bir hadise olarak geçmiştir.

Osmanlı Padişahı olan III. Murad zamanında Osmanlı İmparatorluğu dünyanın dört bir yanında yetki sahibi bir imparatorluktu. Kuzey Afrika’da yapılan fetihler ve özellikle denizcilik merkezi haline gelen İstanbul’ un dört bir yanı, çeşitli kültürleri içinde barındırmaya başlamıştı.

Yapılan fetihlerle birlikte daha önce İstanbul’ da bulunmayan Maymunların sayılarının hızla artması sonucu onlardan faydalanmaya çalışılmış, gemi direklerine kolayca çıkmaları ve keskin gözleri sayesinde, gemilerde gözcülük yapması için kullanılmaya başlanmıştır. Bu hayvanlar keskin görme yetenekleri sayesinde gördükleri kara yada başka gemileri, yaptıkları çeşitli hareketlerle güvertedeki görevlilere bildiriyorlardı.

Bu nedenle Gemiciler ve donanma aktif şekilde Maymunları kullanmaktaydı.

Bu nedenle İstanbul’da özellikle Galata’da ” Gemi Maymunları” yetiştirip satan tüccarlar çoğunluktaydı.

Dönemin ileri gelen din adamlarından Abdülkerim Efendi, III Murat’ ın hürmetini kazanması nedeniyle önde gelen din adamlarından biriydi.

Abdülkerim efendi, yaptığı bir cuma vaazında, dul kadınlar tarafından maymunların fena işlerde kullanabileceğini söyleyerek çok ateşli bir konuşma yapar.

Ardından, Öfkeli halk cumadan çıkar ve önlerinde bulunan Abdülkerim Efendi ile birlikte, Galata’ da bulunan Maymun satan dükkanlar basılır ve toplanan Maymunlar çevrede bulunan ağaçların dallarına iple asılarak acımasızca idam edilir.

Binlerce Maymun, Abdülkerim Efendinin yaptığı cuma vaazı nedeniyle galyana gelen halk tarafından asılarak idam edilir. Bu hadisenin ardından Abdülkerim Efendi’ ye Maymunkeş Abdülkerim Efendi lakabı takılmış ve ilginç bir hadise olarak tarihe geçen olay yaşanmıştır. Bu olayı gündeme getirenlerden biri Murat Bardakçı olmuştur.

You may also like...