PAŞAM SİZ HAKSIZSINIZ!

II. Meşrutiyet Devrinde bir paşa, dostlarından biriyle satranç oynamakta; diğer müsâfirleri de, onları heyecanla seyretmektedir.

Bir ara bir hamle hakkında ihtilaf doğunca, paşa müsâfirlerine sorar:

— Yâhu oyunu seyrediyordunuz! Kim haklı, kim haksız söyleyiniz! der.Müsâfirler, paşanın haksız olduğunu söylemeye cesaret edemedikleri için, susmayı tercih ederler.

Tam o sırada odaya giren zurafâdan (yani zarif, nâzik, nüktedân, hoş konuşmayı bilen zekî kimselerden) bir zât,

— Paşam, der, siz haksızsınız!— Peki ama, der paşa, siz henüz geldiniz, bir şey görmediniz ki!Adam hiç tereddüt etmeden cevap verir:

— Eğer haklı olsaydınız, bu kadar insan suâliniz karşısında susmazdı!

You may also like...