SULTAN ABDÜLHAMİD HAN’IN İSTİHBARAT GÜCÜ

Osmanlı’nın son dönemlerinde 33 yıl tahta kalan Sultan II. Abdülhamid Han Osmanlı’nın dağılmasını geciktirmiş olmakla birlikte müthiş bir siyasi zekaya sahipti. Alman Birliğini kurmuş olan Prens Bismark da buna nazaran:

“Dünyada yüz gram akil varsa, bunun doksan gramı Sultan Abdülhamîd Han’da, beş gramı bende, kalan beş gramı da diğer dünya siyasîlerindedir.” demiştir.

Osmanlı’nın son dönemlerinde Batılı Emperyalist güçler ve bunlara bağlı iç düşmanlar Osmanlı’yı yıkıp parçalamak için büyük oyunlar oynamaktaydı. Sultan Abdulhamid Han ise bu zararlı mihrakların faaliyetlerinden haberdar olmak için müthiş bir istihbarat gücü kurmuştu.

İşte Osmanlı’nın bu dönemlerinde Ermenileri, Türklere karşı kışkırtarak Doğu Anadolu’da karışıklık çıkartan batılı emperyalist güçlerden İngiltere’nin Büyük Elçisi Sultan Abdülhamid’in huzuruna çıkarak küstahça: “ daha ne kadar Ermeni öldüreceksiniz?” diye sorma cüreti göstermesi üzerine Sultan Abdülhamid’in:

“Filan gün, filan saatte Karadeniz’in filan noktasına yaklaşıp, karaya Ermenileri Türklere karşı silahlandırmak için şu kadar sandık malzeme çıkaran ve komitacılara teslim eden İngiliz gemisinde, Türk başına kaç silah bulunuyorsa tam o kadar Ermeni öldüreceğiz.” cevabını vermesi üzerine İngiliz elçisi Sultan Abdulhamid’in istihbarat gücü karşısında dehşete kapılarak aptallaşmıştır!

You may also like...