Tagged: SULTAN III. MEHMED HAN

ŞEMSEDDİN SİVASİ VE SULTAN III. MEHMED HAN 0

ŞEMSEDDİN SİVASİ VE SULTAN III. MEHMED HAN

ŞEMSEDDİN SİVASİ VE SULTAN III. MEHMED HAN : Şemseddin Sivasi hazretleri birgün, Sultan Üçüncü Mehmed Han tarafından saraya dâvet edildi. Uzun müddet sohbette bulundular. Bu sohbette Şeyhülislâm Sâdeddîn Efendi de hazır bulundu. Sohbet esnâsında...