Tagged: YEĞEN MEHMED PAŞA

YEĞEN MEHMED PAŞA VE HOCASININ DUASI : 0

YEĞEN MEHMED PAŞA VE HOCASININ DUASI

YEĞEN MEHMED PAŞA VE HOCASININ DUASI : Yeğen Mehmed Paşa, Sultan Birinci Mahmûd Hânın vezîr-i âzamı idi. Bir defasında sefer için İstanbul’dan hareket etmeden önce, Aksaray civârında oturmakta olan kızının evini Mehmed Emîn Tokâdî...