TÜRK ŞEHİTLİKLERİ

Osmanlı’nın fark edilmeyen, inat yüklü bir sırrı da şu:

Bütün savaşları Anadolu dışında tutmak, yurdu asla yaban ayaklara ezdirmemek. Bu üstün tavır (askerî siyaset) sebebiyle merkez coğrafya; ürünü, kültürü, âbideleri, medre-seleri ve sistemiyle ayakta durmuş, savaş alanı olmaktan korunabilmiş, saldırılar önceden veya tam zamanında sınır ötelerinde karşılanmıştır.

O sebeple Tür-kiye dâhilinde bir Osmanlı Şehitliği yok iken dış dünyada, üzerinde Ay yıldız’ın dalgalandığı tam 42 tane şehitlik vardır. Hiçbir milletin anayurdundan uzakta ve bu sayıda şehitliği yoktur.

TÜRK ŞEHİTLİKLERİ

1- Berlin
2- Atina
3- Bağdat
4- Belgrad
5- Birmanya

6- Budapeşte
7- Bükreş
8- Çek Cumhuriyeti
9- Filistin
10- Gazze

11- Hicaz
12- İsrail
13- Hindistan
14-Irak (Kutül’ammare)
15- İran

16- İskenderiye (Seydibeşir)
17- Kahire
18- Kore (Pusan)
19- Kudüs
20- Kıbrıs

21- Korfu
22- Londra
23- Letonya
24- Lübnan (Zahle)
25- Malta

26- Makedonya
27- Mısır (Bilbeyiş)
28- Odesa
29- Pire
30- Petrovski

31- Ruscuk
32- Rodos
33- Sivastopol
34- Sibirya (Kagark)
35- Sofya

36- Şam
37- Trablusgarb
38- Trieste
39- Varna
40- Niş

41- Viladivostok
42- Japonya (Batan Ertuğrul gemisi için)

Gürbüz Azak (Bütün Sırlarıyla Türkler-Babıali Kültür Yayınları)

You may also like...